De Lindenberg.

 

 

De dorpsvergaderingen werden heel vroeger in de open lucht gehouden,

en wel onder de lindenboom op de Lindenberg. nu de hoek Dorpsstraat-

Mr. Strikstraat.

Op deze Lindenbergh stond ook een kaak waar gestraften aan het volk werd

getoond, en de schutskooi waar vee, dat ten onrechte op de gemene gronden

werd aangetroffen, werd vastgezet.

In 1749 gaf de raad en rentmeester der domeinen aan de schepenen van

Stiphout het bevel om de berg af te graven en de dorpsweg te egaliseren.

Hiertegen protesteerden de schepenen fel. Zij konden deze plek niet missen, omdat:

" De gemeensbergh of bult, als zijnde de justitieplaats, waarop de kaek is staande

van alle oude tijden daer heeft gestaan, en dient voor een marckt of versamel-

en publicatieplaats"  Het mocht niet baten.

In de winter van 1749 werd de oeroude lindenboom gerooid en de berg afgegraven.

 

Later werden de vergaderingen van het dorpsbestuur gehouden in de

dorpsherberg en soms op kasteel Croy.

Op bevel van de raad van state werd in 1730 een speciaal raadhuis

" de Raetcamer " annex school gebouwd.

Men kocht voor 355 gulden een huis met hof aan de Lindt, wat tevens geschikt

was als raadhuis en school.

In 1767 stond het gebouw op instorten waardoor het gesloopt is.

Op dezelfde plaats werd een schooltje annex schoolmeesterswoning gebouwd,

en aan de overkant een nieuw raadhuis.

 

Het raadhuis heeft tot 1923 dienst gedaan en is in de dertiger jaren afgebroken,

na nog enkele jaren bewoont te zijn door de boerenbond.

 

 

Aan de rechterkant stond de Lindenboom, waaronder vele vergaderingen

gehouden zijn.