Kerk en pastoors.

 

In de 18e eeuw had Stiphout 2 kerken. De oude kerk, met de oude toren was

overgegaan in handen van de protestanten.

In het dorp zelf mochten de katholieken een kerk bouwen, welke van buiten niet te

herkennen mocht zijn als kerk. Het gebouw moest het uiterlijk hebben van een boerderij

of een schuur. Het werd een kerkschuur waarvoor de katholieken moesten betalen om

er gebruik van te maken.

 

Het aantal protestanten was in Stiphout nooit erg groot. In 1796 telde Stiphout 408

inwoners waarvan 13 gereformeerd, de rest was katholiek.

In 1815, na de Franse tijd, waren er 401 katholieken en 5 protestanten, de bewoners

van kasteel Croy.

 

 

 

In 1823 kregen de katholieken toestemming om de oude kerk met de toren te slopen, omdat

deze te slecht was om te herstellen. De restanten die nog bruikbaar waren werden gebruikt

voor de restauratie van de schuurkerk.

60 jaar fungeerde de oude schuurkerk  in de jaren na de Franse bezetting nog als

het kerkelijk middelpunt van het dorp.

 

In 1882 werd een begin gemaakt met de plannen die zouden moeten leiden tot

de bouw van het huidige kerkgebouw. Met gelden uit de nalatenschap van  een van

zijn voorgangers, pastoor Kuijpers, begon pastoor van de Ven aan de bouw onder

architect van Tulder. In 1884 is de kerk in gebruik genomen.

 

Meer informatie is te vinden op www.trudo-olvrouw.nl

 

 

Enkele Pastoors van Stiphout.

 

1610-1647 - Pastoor  Gabriel

 1766-1787 - Pastoor Deelen   

  1787-1806 - Pastoor Olifier    

             1806-1833 - Pastoor  van Roosmalen

 1833-1873 - Pastoor Kuijpers 

 

 

      1882-1919 -   Pastoor van de Ven

 

           1919-1938 -   Pastoor van Kemenade

 

            1938-1948 -   Pastoor van der Veeken

 

     1948-1964 -   Pastoor Kavelaars

 

  

      1964-1976 -   Pastoor Lempens 

 

    

   1976- heden  Pastoor van Kessel

 

 

Met dank aan de webmaster van

www.trudo-olvrouw.nl