Stiphout in jaartallen.

 

vanaf 1867.

 

 1867

 In 1867 was Stiphout een zandwegendorp, waar Francis van der Putten,

 burgemeester was, en Stiphout 672 inwoners had.

 1875  In 1875 was Hendrik Leenders veldwachter in stiphout.
 1880

 Op 11 september  1880 betrekken de Liefdeszusters uit Tilburg een

 nieuw gebouwd klooster in Stiphout. Een maand later openen zij in

 in hun gebouw een meisjesschool voor lager onderwijs.

 1883  In 1883 Wordt Antonius van Lieshout burgemeester van Stiphout.
 1884

 Op 5 juli 1884 is er weer brand in de oude toren. Alleen de stenen

 blijven staan.

 1884

 Op 23 november 1884 wordt de nieuw gebouwde St. Trudo kerk

 ingewijd.

 1895  In 1895 wordt Jan van Oorschot burgemeester van Stiphout.
 1905

 In 1905 krijgt Stiphout de 1e verharde weg, de provenciale weg van

 Mierlo-Hout via de Dorpsstraat in Stiphout naar Nuenen.

 1905  In 1905 wordt M. Sprengers de nieuwe burgemeester van Stiphout.
 1906

 In 1906 wordt een nieuwe openbare lagere school gebouwd met

 meester Strik als Hoofd .

 1920

 In 1920 krijgt Stiphout electriciteit en straatlampen.

 De Stiphoutse lantaarnopsteker wordt in 1921 ontslagen.

 1921  In 1921 wordt fanfare de Vooruitgang opgericht.
 1923  Op 21 november wordt H. van der weiden burgemeester van Stiphout.
 1931

 In 1931 wordt aan 't Kampke ( St. Trudostraat) de nieuwe RK jongens-

 school geopend. Vrijwel alle leerlingen zijn naar de katholieke school

 overgegaan.

 1941  In augustus 1941 viert het Stiphouts mannenkoor haar 1e lustrum.
 1943

 In 1943 wordt het patronaat in brand gestoken, om de distributie-

 administratie te laten verdwijnen voor de duitsers. Op de plaats van

 van het patronaat staat nu gemeenschapshuis " De Stip" .

 1944  Op 22 september 1944 wordt Stiphout bevrijd door de Engelsen.
 1948

 Op 20 november 1948 viert burgemeester H.J.M. van der Weiden

 zijn 25 jarig ambtsjubileum.

 1948  In 1948 telt Stiphout 1500 inwoners.
 1955  In 1955 krijgt Stiphout waterleiding.
 1957  In 1957 wordt het Zusterklooster verbouwd als gemeentehuis.
 1957  In 1957 overlijd burgemeester van der Weijden.
 1958

 In 1958 krijgt Stiphout een waarnemend burgemeester.

 De Aarlese burgemeester E. Janssen. Tot 1 januari 1968.

 1959  In 1959 telt Stiphout 2000 inwoners.
 1961  In 1969 krijgt Stiphout een huisarts.
 1963  Het sportpark aan de Molenven wordt in gebruik genomen.
 1965  In 1965 telt Stiphout 3000 inwoners.
 1967  In 1967 krijgt Stiphout riolering.
 1967

 Het verenigingsgebouw wordt gemoderniseerd door Stiphout

 jeugdbelangen en omgedoopt in " de Stip " .

 1968

 Per 1 januari 1968 komt aan het bestaan van de zelfstandige

 gemeente Stiphout een eind. Het wordt een wijk van Helmond.

 Kasteel Croy wordt bij Aarle-Rixtel gevoegd.